Tímový
coaching

Tímový coaching vieme uskutočniť formou teambuildingu vonku alebo vo vašej firme. Na skupinovom coachingu vás budem sprevádzať cez vzájomné spoznávanie, pričom spoznáte seba, svojich kolegov aj šéfa, odhalíte svoje silné stránky a talenty a to všetko v príjemnej atmosfére a zábavnej forme.
Koncept spoznania
Koncept spoznania seba samého, ale aj vašich kolegov či nadriadených.
Zistenie preferencií
Spoznáte preferencie kolegov, čo koho baví a napĺňa aj vo voľnom čase.
Silné stránky
Naučíte sa vnímať svoj vnútorný potenciál, jedinečnosť a silné stránky.

Vnímanie vnútorného potenciálu a jedinečnosti

Spoločne nájdeme spôsob, ako zo seba vyťažiť maximum. Naučíte sa vnímať svoje silné stránky a talenty, ktoré neskôr využijete aj vo vašej práci. Okrem iného spoznáte svoj tím, a to všetko zábavnou a odľahčenou formou.

Tímové eventy

Jednou z foriem tímového coachingu sú tímové eventy. Je to jeden zo spôsobov, ako oživiť váš teambuilding. Súčasťou tímového eventu je spoznanie seba, svojich kolegov či šéfa, a to všetko v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, formou zážitku.
Časová
flexibilita
Na dĺžke tímového eventu sa určite dohodneme. Môže trvať napríklad pol dňa či celý deň.
Rôzna forma
eventu
Na mieste tímového eventu nezáleží. Vieme ho uskutočniť na rôznych miestach a teambuildingoch.
Vzájomné spoznávanie
Súčasťou tímového coachingu na evente je napríklad dôkladné spoznávanie seba a svojich kolegov.
Skupinové
cvičenia
Uvedomenie si hodnôt, príjemná uvoľnená atmosféra a odhalenie silných stránok či talentov.

Máte záujem
o tímový coaching

V prípade záujmu o danú službu, vyplňte prosím prihlasovací formulár, prostredníctvom ktorého sa prihlásite.