Talent
manažment

Demotivovaní a neefektívni zamestnanci na nesprávnych pracovných pozíciách sú problém. Rovnako tak aj nedostatok pracovnej sily a vysoká fluktuácia zamestnancov. Všetko má ale svoje riešenie. Aj vďaka workshopu so zameraním na talent manažment môžete získať možnosti pre zvládnutie zdanlivo neriešiteľných situácií vo vašej firme.
Motivácia
Efektivita
Lojalita
Kariérový potenciál

Čo získate absolvovaním workshopu?

Naučíte sa rozoznávať skutočné talenty vo vašich súčasných aj potenciálnych zamestnancoch. Zistíte, ako znížiť vysokú fluktuáciu zamestnancov, overíte si či máte všetkých ľudí na správnych pozíciách a či využívajú svoj potenciál naplno. Okrem iného, spoločne nájdeme spôsob, ako rozoznať, ktorí zamestnanci sa hodia na jednotlivé pozície.

Ako to bude prebiehať

Forma vzdelávania: zážitkový a interaktívny tréning
Metódy vzdelávania: individuálne a skupinové cvičenia, zážitkové metódy a techniky
kariérového poradenstva, zapojenie pravej aj ľavej hemisféry
Ideálny počet v skupine: 8-10

Máte záujem
o workshop

V prípade záujmu o danú službu, neváhajte ma kontaktovať. Rada vám s výberom poradím.