Referencie

Pomáham ľuďom nájsť ich ideálne povolanie.
O kvalitách mojich služieb svedčia aj referencie spokojných klientov.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/dell_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/deutsche_telekom_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/10/Workshop_SK.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/maxman_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/linde_logo2.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/sas-automotive-logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/it_v_kurze_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/ibm_logo2.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/medusa_group_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/ag_foods_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/siprin_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/techo_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/nadacia_pontis_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/euba-logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/umb_logo.png
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/05/univerzita_komenskeho_logo.png

Biznis referencie

Zuzanu som oslovil v čase, keď som sa z vlastného rozhodnutia zastavil, vypol, odtrhol. Dobehlo ma poznanie, že aj keď som svoju prácu vykonával ako som najlepšie vedel a dosiahol nemalé úspechy, cenu za to som zaplatil. Silne som pocítil, že vnútorné konflikty, nech by boli hocako kompenzované, sa prejavia a taktiež, aké je dôležité, aby každý nasledoval podľa možností svoj vnútorný hlas a rešpektoval svoje prirodzené danosti, talenty a schopnosti.

Tých niekoľko sedení so Zuzanou v rámci individuálneho kariérového poradenstva ma opäť scelilo. Uzavrelo niekoľko mesiacov trvajúcu fázu pochýb, návratov,  rozumových a pocitových zrazov a následného opätovného záujmu o vlastné naplnenie.

Za pomoci trefne vybraných cvičení a rozhovorov som získal o sebe pevnejší, ucelenejší a z viacerých uhlov potvrdený pohľad. Potvrdilo sa mi, čo srdce cíti, že to ide z hlbokého vnútra.

Pri práci nad životopisom a potom pri vzorovom interview som bol odrazu na „opačnej strane stola“ a veľmi ocenil Zuzaninu schopnosť sa vžiť do tej situácie, navrhnúť, čo by som mohol napísať, či povedať inak v priamej súvislosti s povahou potenciálneho zamestnávateľa a role.

Páčilo sa mi, že sme pracovali v uvoľnenej atmosfére, bez formalizmu v kontakte, aj v procese.

Igor, dlhoročný pracovník v oblasti IT

Absolvovaním poradenstva Zuzky Záhradníkovej ohľadom životopisu som sa presvedčila o tom, aké dôležité je mať kvalitne napísaný životopis, ktorý je vizitkou kandidáta na pracovnú pozíciu.

Vďaka jej cenným radám a profesionálnym usmerneniam sa mi podarilo vytvoriť životopis, ktorý presnejšie vystihuje moje silné stránky, ktoré som si predtým neuvedomovala.

Myslím, si že Zuzka je kvalitná odborníčka v danej oblasti a určite by som odporučila využiť jej služby.

Zuzka, uchádzačka o zamestnanie

Zuzana ma zaujala svojou akčnosťou, priamosťou, ťahom na bránu, neustálym pohybom a aktivitou. Predstavila mi úplne iné spôsoby a metódy pre hľadanie toho, čo by som v budúcnosti mohla a chcela robiť. Doslova som otvárala oči, čo o mne vedela.

Mala som chvíľu pocit, že ma pozná lepšie ako sa poznám ja. Okrem nájdenia samej seba a pochopenia svojich kvalít som vďaka poradenstvu našla prácu, v ktorej som spokojná.

Čas sú peniaze a Zuzana vám pomocou efektívnych metód pomôže nájsť vaše uplatnenie tak, aby ste boli spokojní a šťastní.

Ivana, projektová manažérka

Cyklus workshopov mi zvýšil sebadôveru, dal mi uvedomenie i podporu ísť za niečím novým a na môj prvý pohľad nereálnym (a to vo veku, ktorý už má študentský život a pracovné začiatky dávno za sebou).

Dal mi pocit, že za snom, alebo novým cieľom môžeme ísť bez ohľadu na vek.

Čo sa týka samotných stretnutí, atmosféra je veľmi uvoľnená a priateľská. Zuzanka je veľmi príjemný a zábavný človek. Cvičenia, ktoré sa robia, mi pomohli pozrieť sa do svojho vnútra a uvedomiť si, k akým povolaniam inklinujem, a aké sú moje talenty.

Podpora od Zuzky pokračuje aj po workshopoch, takže je to dobrá investícia. Bola som veľmi spokojná.

Katarína, uchádzačka o zamestnanie

Stretnutia so Zuzanou boli pre mňa inšpiratívne. Posunuli ma o kus ďalej. Rôznymi cvičeniami a technikami som objavila a uvedomila si veľa veci o svojich zručnostiach, schopnostiach a vzťahu k práci.

Identifikovali sme moje silné stránky, či už z detstva alebo získané skúsenosťami, môj osobnostný profil. Na základe toho sme identifikovali pracovné oblasti, ako aj konkrétne pracovné pozície, ktoré sú pre mňa vhodné.

Jana, podpora športového klubu

Kariérne poradenstvo so Zuzkou mi dalo hlavne sebapoznanie a sebadôveru ísť si za svojím cieľom a nebáť sa svojich (niekedy už zabudnutých) túžob a snov.

Páčil sa mi celkový rozhľad. Ak si človek nie je sám sebou istý alebo s výberom povolania, konzultácia mu dá iný pohľad na seba samého, dôveru a dôkladnú prípravu na pohovor.

Veronika, uchádzačka o zamestnanie

Cyklus workshopov je príjemná kombinácia zážitkových metód s interakciou v skupine účastníkov a tiež s prácou so svojím JA pod vedením skúsenej kariérovej poradkyne Zuzky Záhradníkovej.

Pre mňa to bola nová skúsenosť, vďaka ktorej som si ujasnila mnoho myšlienok, potrieb a očakávaní, ktoré som podvedome tušila, ale pred tým som si ich nevedela pomenovať.

Navyše som dostala návod, ako ísť za svojím vysnívaným povolaním.

Úprimne odporúčam tento cyklus workshopov každému, kto si nie je istý tým čo robí, má pocit, že potrebuje zmenu alebo hľadá svoj profesionálny smer.

Janka, copywriterka

Zuzana’s 1 to 1 format  is a very productive set up to understand what is needed to get you to landing your next job. From understanding and linking the basic key word described in the job offer with your profile, to creating an attractive set of documents in an appealing way to the recruiting officers. Great help. Highly recommended!

Inko, Innovation & Technology Development Manager

Bolo mi potešením zúčastniť sa simulácie pracovného pohovoru na pozíciu Junior Software Tester. Bolo pre mňa obohatením dozvedieť sa, v čom mám priestor pre zlepšenie, čo sa týka odpovedí na otázky (hlavne tie psychologické), úpravy v životopise a doplnení vedomostí. Musím povedať, že to bolo pre mňa aj veľmi stresujúce, ale v konečnom dôsledku veľmi dobrá skúsenosť. Ďakujem za  cenné rady.

Zuzka, študentka IT v kurze

Zuzku som spoznala ako veľkú profesionálku pri úprave životopisu. Bolo úžasné pozorovať ako vie preformulovať vety, vytiahnuť podstatu a upraviť životopis podľa najnovších štandardov. Vrelo odporúčam.

Slávka, Finančná manažérka

Médiá

Súčasťou mojej práce sú často výnimočné a príjemné rozhovory v televízii, rozhlase či online a printových médiách. Aj prostredníctvom nich dokážem odovzdávať ľuďom informácie, ktoré im môžu obohatiť život alebo pomôcť pri hľadaní ich talentov či ideálneho povolania.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/sarm_web.jpg

Rozhovor
pre časopis ŠARM

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/radioslovensko_logo.jpg

Rozhovor
v Rádiu Slovensko

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/tedx_logo.jpg

TEDx vystúpenie
v angličtine

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/damsky_klub_logo.jpg

Rozhovor v Dámskom klube RTVS

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/epale_logo.jpg

Interview
pre EPALE

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/superladies_logo.jpg

Rozhovor
pre SUPERladies

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/sme_logo.jpg

Rozhovor
pre SME ženy

Referencie študentov

Po poradenstve so Zuzanou som začal vnímať niektoré svoje silné stránky a zároveň som sa zbavil niektorých cieľov, ktoré nie sú pre mňa vhodné. V zamestnaní som šťastný, keď v ňom dokážem naplno využívať a zároveň rozvíjať svoje vlohy, ak mám voľnosť, ale zároveň aj mentora. 

Vďaka profesionálne zostavenému životopisu a môjmu smerovaniu, ktoré som počas našich sedení našiel, sa mi podarilo nájsť stabilnú prácu v medzinárodnej spoločnosti a zároveň sa snažím nachádzať aj ďalšie uplatnenie.

Mário, študent VŠ

Bolo skvele naostro si precvičiť reakcie na pohovorové otázky, dodáva to sebaistotu. Elevator pitch, simulácia pohovoru a brainstorming sú prvky, ktoré odlišujú Zuzanu od štandardnej konkurencie, ale aj sofistikovaných aplikácii zameraných na kariérne poradenstvo.

Dosť bazíruje na detailoch :). Možno jej na niektorých veciach záleží viac, než samotnému klientovi. Vďaka tomu sa veci vyšperkujú a precízne dotiahnu do konca.

Jozef, študent VŠ

Mne sa páčila metóda 9 životov, to bolo super, super, super.

Páčilo sa mi prepojenie, videl som jej praktickú stránku, ako sa veci naozaj robia, že to nie je len o teoretických informáciách.

Určite si odnášam z tohto stretnutia aj nové poznatky o sebe, kadiaľ sa ďalej uberať, takže veľmi dobre.

Lukáš, študent VŠ

Sedenie sa mi páčilo, pretože bolo praktické. Mala som možnosť vyskúšať si aj tú druhú stranu – pohľad poradcu, čo bolo fajn.

Veľmi sa mi páčila jedna metóda s kartami, pretože ja som taký vizuálny typ, to bolo pre mňa úplne super.

Stretnutie bolo výborné aj preto, že som sa niečo nové o sebe naučila a dostala som aj spätnú väzbu. To bolo fakt perfektné.

Katarína, absolventka VŠ/odbor andragogiky

Stretnutie so Zuzanou mi napovedalo, že by som chcela pracovať v niečom podobnom (ak nie rovnakom) ako ona.

Chcela by som mať vlastné poradenské centrum a stretávať sa s ľuďmi, počúvať ich problémy, vedieť im poradiť ohľadom práce, alebo ako by sa mohli ďalej v živote posunúť. Je to naozaj krásna práca.

Zuzana mi dala názornú praktickú ukážku ako také niečo funguje a ako sa k tomu dopracovať.

Ivana, študentka VŠ

Kariérové poradenstvo

Zaujali vás moje referencie? Spoločne nájdeme riešenie aj pre vás.

Firemný
manažment

Vybudujte tím, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše vytúžené ciele a naučte sa prezentovať bez stresu ako profesionál.

Tímový
coaching

Tímový coaching vieme uskutočniť formou teambuildingu či meetingu vo vašej firme, pomocou aktivít.

Individuálne
poradenstvo

Pripravíme pre vás komplexnú kariérovú analýzu, odhalíme váš kľúčový talent a nájdeme ideálne povolanie.