https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/08/lr-0804u.jpg

Moje meno je
Zuzana Záhradníková

Sprevádzam ľudí na ich ceste za ideálnym povolaním. Spoločne objavujeme vrodené talenty, hodnoty a skúsenosti, aby ste boli v práci spokojní a šťastní. Zarábať totiž tým, čo nás najviac baví, je úžasné.

Vyše 15 rokov som pôsobila v medzinárodnom prostredí, posledných 5 rokov na pozíciách Senior manažérka, lektorka, mentorka pre kariérovú zmenu a facilitátorka. Manažovala som 60+ tím z 10 krajín sveta a dosiahla 30% zlepšenie spokojnosti zamestnancov s manažmentom v anonymnom prieskume.

Moje meno je
Zuzana Záhradníková

Sprevádzam ľudí na ich ceste za ideálnym povolaním. Spoločne objavujeme vrodené talenty, hodnoty a skúsenosti, aby ste boli v práci spokojní a šťastní. Zarábať totiž tým, čo nás najviac baví, je úžasné.

Vyše 15 rokov som pôsobila v medzinárodnom prostredí, posledných 5 rokov na pozíciách Senior manažérka, lektorka, mentorka pre kariérnu zmenu a facilitátorka. Manažovala som 60+ tím z 10 krajín sveta a dosiahla 30% zlepšenie spokojnosti zamestnancov s manažmentom v anonymnom prieskume.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/08/lr-0804u.jpg
Prepájanie
V živote ma najviac bavili tri veci, a to archeológia, matematika a medicína. A aj v tom som dokázala nájsť prepojenie v pozícii kariérnej poradkyne.
Archeológia
Bádanie a objavovanie do minulosti. V čom ste sa cítili prirodzene dobrý, keď ste boli ešte deťmi? Minulosť veľa napovie pri objavovaní talentu.
Matematika
Logické myslenie a hľadanie vzájomných súvislostí. Vy mi poviete čo vás baví a aké máte zručnosti a ja nájdem váš kľúčový vrodený talent.
Medicína
Záchrana a pomoc druhým. Aj nespokojnosť v práci dokáže ovplyvniť psychiku a zdravie človeka. Pomáham vám nájsť lepšie miesto.
Kariérová poradkyňa
a expertka na talenty
Potrebné znalosti som získala aj absolvovaním vzdelávania, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Združenie pre kariérové
poradenstvo
Som spoluzakladateľka a viceprezidentka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.
Školenia, kurzy a neustále vzdelávanie
Som koučka zaškolená do metodiky Gallup a mám za sebou množstvo iných vzdelávacích a odborných kurzov a workshopov.
Majiteľka firmy
Career Spring s.r.o.
Som majiteľka firmy Career Spring s.r.o., v rámci ktorej pomáham ľuďom s hľadaním ideálneho povolania a odhaľovaním silných stránok osobnosti.
TedX spíkerka na tému
Uncode your talents
Pravidelne prispievam svojimi skúsenosťami a inšpirujem na rôznych konferenciách a kariérových dňoch.
Certifikácie
Mám ukončené základy psychológie, absolvovaný výcvik ICF, akreditované vzdelávanie v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti.

Cesta za vysnívanou prácou

V živote ma bavili tri veci: archeológia, matematika a medicína. Možno si poviete, že na pozícii kariérovej poradkyne som sa svojim talentom na míle vzdialila. Avšak nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá.

Archeológia súvisí s objavovaním a bádaním do minulosti. Tej sa nevyhnete ani pri hľadaní vlastného talentu. V čom ste sa cítili prirodzene dobrý, keď ste boli ešte deťmi? Radi ste športovali, alebo ste radšej maľovali? Minulosť, priebeh vášho detstva, povolanie rodičov alebo ich presvedčenia o práci mi v mnohom napovedia pri objavovaní vášho ideálneho povolania.

Matematika je o logickom myslení a hľadaní vzájomných spojitostí. Ak mi ukážete napríklad výkaz ziskov a strát, na základe čísel zistím, ako sa firme darí. Ak má firma problém, veľmi rýchlo ho nájdem.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/08/lr-0812-2u.jpg
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/08/lr-1010434.jpg
Odbornosť
Moju odbornosť potvrdzujú aj vzdelávacie kurzy, ktoré som absolvovala a certifikáty, ktorými disponujem.
Skúsenosť
Moje dlhoročné skúsenosti sú podložené recenziami od mojich spokojných klientov, s ktorými spolupracujem.
Vášeň
Mám vášeň pre pomoc ľuďom pri hľadaní ich vytúženého zamestnania či pomoc pri odhaľovaní vrodených talentov.
Interakcia a zážitok
Kurzy a konzultácie sa nesú v príjemnej atmosfére a záleží mi na tom, aby bola naša spolupráca pre vás zážitkom.
Odbornosť
Moju odbornosť potvrdzujú aj vzdelávacie kurzy, ktoré som absolvovala a certifikáty, ktorými disponujem.
Skúsenosť
Moje dlhoročné skúsenosti sú podložené recenziami od mojich spokojných klientov, s ktorými spolupracujem.
Vášeň
Mám vášeň pre pomoc ľuďom pri hľadaní ich vytúženého zamestnania či pomoc pri odhaľovaní vrodených talentov.
Interakcia a zážitok
Kurzy a konzultácie sa nesú v príjemnej atmosfére a záleží mi na tom, aby bola naša spolupráca pre vás zážitkom.

Certifikáty

Vzdelávanie vnímam ako dôležitú súčasť mojej práce. Aj preto mám za sebou množstvo vzdelávacích a odborných kurzov a workshopov. Väčšina z nich bola zameraná na kariérové poradenstvo, základy psychológie či rozvoj osobnosti.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/03/cert_10.png

Výcvik
Kariérové poradenstvo

Jednoročný výcvik zážitkového kariérového poradenstva s renomovaným švajčiarskym psychológom Thomasom Dienerom.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/cert_6.png

FiF UK
Psychológia v kocke

Dvojročný vzdelávací kurz zameraný na základy psychológie, jednotlivé teórie, vedený známymi profesormi z FiF UK (ako napr. Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.).
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/cert_2.png

Štandard kvality
v kariérovom poradenstve

Trojdňové medzinárodné strategické stretnutie QUAL-IM-G, v rámci projektu Erasmus+, zamerané na implementáciu štandardu kvality v kariérovom poradenstve.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/cert_5.png

Bilancia
kompetencií

Školenie zamerané na metodiku kariérového poradenstva Európskej federácie centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva, ktorá je využívaná vo viacerých krajinách Európy, hlavne u dlhodobo nezamestnaných.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/certifikat_0.png

Integrative Coaching
and Core Competencies

Polročný výcvik integratívneho koučingu, medzinárodne certifikovaný organizáciou ICF.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/cert_3.png

Narrative Coaching
and Guidance

Týždňové zahraničné školenie v rámci projektu Erasmus+, zamerané na naratívny koučovací prístup a možnosti jeho využitia v kariérovom poradenstve.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/cert_8.png

Metodika
Gallup

Dvojmesačný intenzívny online tréning s českou koučkou Mariou Pavelkou, Strengths Coach certifikovaná Gallupom.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/03/Zuzka-osvedc_enie.png

Poradenstvo v oblasti sociálnych
vzťahov a rozvoja osobnosti

Jednoročný vzdelávací program, ktorý zahŕňal etiku poradcu, aj celkové vedenie rozhovoru zameraného na poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/cert_1.png

TCA študijná
návšteva

Trojdňová zahraničná študijná návšteva v rámci projektu Erasmus+, zameraná na spoznanie dánskeho systému základných škôl.

Ak budeme rozvíjať slabé stránky, budeme priemerní, ale ak budeme rozvíjať svoje silné stránky budeme jedineční."

Médiá

Súčasťou mojej práce sú často výnimočné a príjemné rozhovory v televízii, rozhlase či online a printových médiách. Aj prostredníctvom nich dokážem odovzdávať ľuďom informácie, ktoré im môžu obohatiť život alebo pomôcť pri hľadaní ich talentov či ideálneho povolania.
https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/sarm_web.jpg

Rozhovor
pre časopis ŠARM

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/radioslovensko_logo.jpg

Rozhovor
v Rádiu Slovensko

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/tedx_logo.jpg

TEDx vystúpenie
v angličtine

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/damsky_klub_logo.jpg

Rozhovor v Dámskom klube RTVS

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/epale_logo.jpg

Interview
pre EPALE

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/superladies_logo.jpg

Rozhovor
pre SUPERladies

https://zuzanazahradnikova.sk/wp-content/uploads/2020/02/sme_logo.jpg

Rozhovor
pre SME ženy

Hľadáte pomoc
v kariérovom rozvoji?

V prípade záujmu o danú službu, vyplňte prosím prihlasovací formulár, prostredníctvom ktorého sa prihlásite.