Komplexná
kariérová analýza

Zarábať si prácou, ktorá vás baví? Znie to síce ako sen, no môže to byť realita. Spoločne odhalíme vaše kľúčové talenty, identifikujeme vaše ideálne povolanie, ktoré spoločne nájdeme na pracovnom portáli. Súčasťou komplexnej kariérovej analýzy je toho oveľa viac, nechajte sa prekvapiť.
Odhalenie kľúčových talentov
Odhalíme vaše silné stránky, talenty, potenciál a vlastnosti, ktoré vás robia výnimočnými.
Spoločne napíšeme životopis
Ukážem vám, ako napísať atraktívny životopis v slovenskom aj anglickom jazyku.
Príprava na pracovný pohovor
Naučím vás, ako odprezentovať svoje silné stránky aj na pracovnom pohovore.
Individuálna telefonická konzultácia
Súčasťou balíčka je telefonická konzultácia v rozsahu 1 hodiny počas šiestich mesiacov.
Odhalenie kľúčových talentov
Odhalíme vaše silné stránky, talenty, potenciál a vlastnosti, ktoré vás robia výnimočnými.
Spoločne napíšeme životopis
Ukážem vám, ako napísať atraktívny životopis v slovenskom aj anglickom jazyku.
Príprava na pracovný pohovor
Naučím vás, ako odprezentovať svoje silné stránky aj na pracovnom pohovore.
Individuálna telefonická konzultácia
Súčasťou balíčka je telefonická konzultácia v rozsahu 1 hodiny počas šiestich mesiacov.

Čo sa na
workshopoch
dozviete?

Na jednotlivých workshopoch sa postupne dozviete všetky potrebné informácie. Sú rozdelené na časti, pričom každá vám poskytne nové a zaujímavé informácie.
1. workshop:
Rodičia, detský sen
Na prvom workshope sa zameriame nielen na detský sen, ale aj na presvedčenia rodičov ohľadom ideálnej práce. Práve rodičia sú tí, ktorí vás svojimi presvedčeniami o práci dokážu buď naplno podporiť alebo úplne limitovať. Nie vždy platí: „Bez práce nie sú koláče!“ alebo „Najprv práca, potom zábava!“
2. workshop: Životné skúsenosti a hodnoty
Na druhom workshope si do hĺbky prejdeme kľúčové míľniky vášho života a budeme hľadať spoločné znaky jednotlivých udalostí, či už to boli úspechy alebo neúspechy v práci a súkromí. Aké sú vaše skúsenosti a životné hodnoty? Sú hodnoty zamestnávateľa v súlade s tými vašimi?
3. workshop:
Vrodené talenty
Buď na niečo talent máte, ide vám to prirodzene a ľahko alebo sa to musíte naučiť (pričom výsledok nie je vždy zaručený).

Na treťom workshope si cez zážitkové kreatívne formy vytvoríme asociácie, prostredníctvom ktorých objavíme vaše vrodené talenty. Zistíme, k čomu máte bližšie. Či už to sú športové, technické, manuálne zručnosti alebo skôr máte jazykové, či umelecké nadanie.
4. workshop:
Nadobudnuté zručnosti
Zručnostiam sa dokážete naučiť, na rozdiel od vrodených talentov. Všetko záleží len na vás. Ak rozvíjate svoj vrodený talent, stáva sa vašou silnou stránkou a vy budete nezastaviteľný.

Poďte objaviť svoj prirodzený talent a pokojne ho prepojte s doterajšími naučenými zručnosťami. Ako? To sa dozviete na štvrtom workshope.
5. workshop:
Ideálne povolanie
Všetko má svoju postupnosť, či už pečiete koláč alebo hľadáte ideálne povolanie.

Rozprávanie o tom, čím ste chceli byť, keď ste boli deťmi, aké presvedčenia o práci majú vaši rodičia, aké sú vaše životné hodnoty, vrodené talenty, či získané zručnosti, to všetko smeruje k objaveniu vášho ideálneho povolania.
6. workshop:
Akčný plán
Na poslednom šiestom workshope získate konkrétny návod - akčný plán, ktorý pozostáva z presných krokov, ako dosiahnuť ideálne zamestnanie alebo zviditeľniť vaše talenty a zručnosti v súčasnom zamestnaní.

Komplexná
kariérová analýza

V prípade záujmu o danú službu, vyplňte prosím prihlasovací formulár, prostredníctvom ktorého sa prihlásite.