Robte to,
čo vás baví!

Ak ste presvedčený, že v súčasnej práci nemôžete naplno prejaviť svoje silné stránky a talenty, spoločne odhalíme lepšie možnosti pre vaše uplatnenie.

Firemný manažment

Vybudujte tím, ktorý vám s maximálnym využitím svojho potenciálu pomôže dosiahnuť vytúžené ciele.

Tímový coaching

Tímový coaching viem uskutočniť formou teambuildingu či meetingu vo vašej firme, pomocou aktivít.

Kariérové poradenstvo

Pripravím pre vás komplexnú kariérovú analýzu, spoločne odhalíme vaše kľúčové talenty a nájdeme ideálne povolanie.

Kariérová poradkyňa
a expertka na talenty

Ako kariérový poradca sprevádzam ľudí na ich ceste za ideálnym povolaním. Spoločne objavujeme vrodené talenty, hodnoty a skúsenosti, aby ste boli v práci spokojní a šťastní. Zarábať totiž tým, čo nás najviac baví, je úžasné.
Kariérový poradca
Odbornosť
Moju odbornosť potvrdzujú aj vzdelávacie kurzy, ktoré som absolvovala a certifikáty, ktorými disponujem.
Skúsenosť
Moje dlhoročné skúsenosti sú podložené recenziami od mojich spokojných klientov, s ktorými spolupracujem.
Vášeň
Mám vášeň pre pomoc ľuďom pri hľadaní ich vytúženého zamestnania či pomoc pri odhaľovaní vrodených talentov.
Interakcia a zážitok
Kurzy a konzultácie sa nesú v príjemnej atmosfére a záleží mi na tom, aby bola naša spolupráca pre vás zážitkom.
Odbornosť
Moju odbornosť potvrdzujú aj vzdelávacie kurzy, ktoré som absolvovala a certifikáty, ktorými disponujem.
Skúsenosť
Moje dlhoročné skúsenosti sú podložené recenziami od mojich spokojných klientov, s ktorými spolupracujem.
Vášeň
Mám vášeň pre pomoc ľuďom pri hľadaní ich vytúženého zamestnania či pomoc pri odhaľovaní vrodených talentov.
Interakcia a zážitok
Kurzy a konzultácie sa nesú v príjemnej atmosfére a záleží mi na tom, aby bola naša spolupráca pre vás zážitkom.

Ak budeme rozvíjať slabé stránky, budeme priemerní, ale ak budeme rozvíjať svoje silné stránky budeme jedineční."

Referencie

Zuzkine workshopy som absolvovala v čase, keď som si v zamestnaní začala uvedomovať, že to nie je to pravé.

Vďaka nim som si uvedomila, v čom som skutočne dobrá, a čo má zmysel rozvíjať ďalej.

Našla som novú prácu v pôvodnom odbore a vďaka akčnému plánu pracujem aj na tých odvážnejších snoch.

Zuzana, zamestnankyňa v IT

Stretnutia so Zuzanou boli pre mňa inšpiratívne a posunuli ma o krok ďalej. Rôznymi cvičeniami a technikami som objavila a uvedomila si veľa veci o svojich zručnostiach, schopnostiach a vzťahu k práci.

Na základe toho sme identifikovali pracovné oblasti, ako aj konkrétne pracovné pozície, ktoré sú pre mňa vhodné.

Jana, podpora športového klubu

Kariérové poradenstvo so Zuzkou mi dalo hlavne sebapoznanie a sebadôveru ísť si za svojím cieľom a nebáť sa svojich (niekedy už zabudnutých) túžob a snov.

Páčil sa mi celkový rozhľad. Ak si človek nie je sám sebou istý alebo s výberom povolania, konzultácia mu dá iný pohľad na seba samého, dôveru a dôkladnú prípravu na pohovor.

Veronika, uchádzačka o zamestnanie

0123456789001234567890                     +
rokov skúseností
s kariérovým poradenstvom
012345678900123456789001234567890                     +
realizovaných workshopov
012345678900123456789001234567890                     +
individuálnych
klientov
0123456789001234567890
konferencií, na ktorých som prezentovala